Regionalni Biznis Partner
Regionalni Biznis Partner 2013 dodeljuje se jednoj najboljoj kompaniji iz svake od zemalja RegionaHrvatska - Podravka d.d.
www.podravka.hr


Crna Gora - Prva banka Crne Gore AD
www.prvabankacg.com


Bosna i Hercegovina - SAVA Semberija d.o.o.
www.savasemberija.com


Mašarska - Certop International Holding
www.certop.com


Makedonija - Bauart Group
www.bauart.com.mk