Organizator
Mass Media InternationalMass Media International je protekle dvadeset četiri godine rada posvetila inovativnom i afirmativnom pristupu u kreiranju i organizaciji poslovnih sadržaja na tržištu Jugoistočne Evrope. Kroz niz poslovnih strukovnih konferencija i dogadjaja osigurala je i tržištu JIE pružila korisne i jedinstvene informacije i znanja, stručnoj i širokoj javnosti skrenula pažnju na uspešne menadžere, kompanije i institucije i kroz najbolje primere iz prakse podsticala kreiranje afirmativnog partnerskog okruženja. 

Svi naši projekti, potpuno orijentisani ka stvaranju novih biznis mogućnosti, postali su prepoznatljivi poslovnoj javnosti Srbije i zemalja u regionu po ostvarenim benefitima:
  • Niz mogućnosti za direktno povezivanje potencijalnih partnera
  • Više stotina organizovanih B2B sastanaka, potpisanih ugovora o saradnji...
  • Veliki broj učesnika /standardno oko 500/, koje čine donosioci odluka najrelevantnijih kompanija, državnih institucija, lokalnih samouprava, kao i najpriznatiji svetski stručnjaci
  • Izuzetna medijska pažnja, koju svojim prisustvom potvrdjuje prisustvo i praćenje svih glavnih medija iz regiona JIE
  • Javna priznanja i nagade najboljima: Brand Leader Award i Regionalna nagrada Biznis Partner

Poslovne konferencije i manifestacije koje organizujemo tradicionalno okupe preko 400 učesnika, među kojima su direktori kompanija sa velikim godišnjim obrtom, vlasnici i direktori malih i srednjih preduzeća zatim predstavnici značajnih institucija i organizacija, strukovnih udruženja, predsednici lokalnih samouprava i sve relevantne medijske kuće.

Poslovne konferencije u našoj organizaciji:

2019
6. Biznis konferencija TIL 2019 „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona”
27. mart 2019., Sava Centar, Beograd


2018
8. Biznis konferencija SEET 2018 „Turističko tržište Jugoistočne Evrope“
3. oktobar 2018., Sava centar, Beograd

5. Biznis konferencija TIL 2018 „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona”
22. mart 2018., Sava Centar, Beograd


2017
7. Biznis konferencija SEET 2017 „Turističko tržište Jugoistočne Evrope“
4. oktobar 2017., Sava centar, Beograd

Biznis konferencija TIL 2017 „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona”
5. april 2017., Sava Centar, Beograd


2016
Biznis konferencija BEES 2016 „Kako privući nove investicije u energetskom sektoru - projekcije do 2020.“
15. decembar 2016., Sava Centar, Beograd

Biznis konferencija SEET 2016 „Turističko tržište Jugoistočne Evrope“
28. septembar 2016., Sava Centar, Beograd

Biznis konferencija TIL 2016 „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona”
14. april 2016., Sava Centar, Beograd


2015
Biznis konferencija BEES 2015 „Razvoj tržišta energetske efikasnosti kroz nove modele finansiranja“
15. decembar 2015., Sava Centar, Beograd

Biznis Konferencija SEET 2015 „Kako povećati konkurentnost i prihode turističkog tržišta Jugoistočne Evrope“
30. Septembar 2015., Sava Centar, Beograd

Biznis konferencija TIL 2015 „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona”
26. mart 2015., Sava Centar, Beograd


2014
Biznis konferencija BEES 2014 „Finansiranje projekata Energetske efikasnosti i Obnovljivih izvora energije kroz Javno-privatno-partnerstvo“
20. novembar 2014., Sava Centar, Beograd

Biznis Konferencija SEET 2014 „Održivi razvoj i konkurentnost turističkog proizvoda Jugoistočne Evrope”
14. maj 2014., Beograd, Sava Centar 

Biznis konferencija TIL 2014 „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona”
10. april 2014., Beograd, Sava Centar 


2013
Regionalna konferencija „Turističko tržište Jugoistočne Evrope – NOVE RAZVOJNE MOGUĆNOSTI“
15. maj 2013. Beograd, Sava Centar 

Regionalna konferencija o bezbednom i profitabilnom investiranju u energetiku
„BALKAN – NOVI EVROPSKI IZVOR ENERGIJE“

20. mart 2013., Beograd, Sava Centar 

Regionalna konferencija „AGROBIZNIS: prirodni, tržišni i investicioni brend Jugoistočne Evrope”
6. mart 2013., Beograd, Sava Centar 


U nastojanju da skrenemo pažnju javnosti na pozitivan doprinos kompanija koje neguju dobre poslovne običaje, poštuju poslovnu etiku, uvažavaju partnere, klijente i potrošače ustanovili smo Regionalnu nagradu Biznis Partner, koja se 22 godina dodeljuje najboljim kompanijama, institucijama i medijima iz 11 zemalja u okruženju. U proteklim godinama laureati Biznis Partner su bile vodeće kompanije iz zemalja regiona, najbolji menadžeri, najznačajnije obrazovne institucije, glavne medijske kuće. BIZNIS PARTNER je potvrda poslovne uspešnosti i regionalne prepoznatljivsti, a dobitnicima je posebna čast - budući da kompanije same biraju i ocenjuju svoje poslovne partnere za koje smatraju da ispunjavaju 10 /deset/ postavljenih kriterijuma. Sveobuhvatan, iscrpan i analitičan metod izbora laureata, od nominacije do konačne odluke, uz angažovanost velikog broja kompanija i institucija, štampanih i elektronskih medija, poslovnih asocijacija i udruženja, podstiče stvaranje novih partnerstava i uspostavljanja bolje poslovne saradnje u Regionu, a na širem nivou i unapređenje poslovne i investicione klime, kao i bržeg ekonomskog povezivanja i prosperiteta.