Promocija laureata
Laureate BIZNIS PARTNER 2019 očekuje:
  • Potvrda tržišne odličnosti
  • Direktna komunikacija sa širom poslovnom zajednicom
  • Rast rejtinga kompanije
  • Veći ugled kod klijenata i potrošača
  • Pozitivan uticaj na moral zaposlenih
  • Privlačenje novih stručnih kadrova
  • Izuzetna vidljivost u štampanim i digitalnim medijima
  • Korak ispred konkurencije u daljim marketing kampanjama
  • Promocija kroz sve komunikacione kanale organizatora

Biznis ocenjuje biznis i biti BIZNIS PARTNER je znak poslovne izuzetnosti!