Press konferencija
19.00h Press konferencija / Mediteran Room

Moderator: Miša Ćirić

Govornici:
  • Prof. dr Ilija Ćosić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad ,predsednik komisije
  • Suzana Skrobić Radovanović, direktor Mass Media Digital
  • Dr Igor Marić, predsednik SITS Saveza inženjera i tehničara Srbije
  • Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal Korporacije
  • Marko Bratić, direktor operacija za brend Tesla u Comtrade Distribution
  • Prof. Dr Safet Kalač, predsednik Odbora direktora Željeznička infrastruktura Crne Gore AD- Podgorica
  • Siniša Malus, direktor za komunikacije u Kineskoj poslovnoj asociijaciji za Jgoistočnu Evropu CSEBA