Komisija
Konačnu odluku o dobitnicima nagrada BIZNIS PARTNER 2019 donosi Komisija u sastavu:
Emeritus Prof. dr Ilija Ćosić
Fakultet tehničkih nauka
u Novom Sadu (predsednik)

Prof. dr Dobrivoje Mihajlović
Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

Prof. dr Tihomir Vranešević
Ekonomski fakultet u ZagrebuProf. dr Vujadin Vešović
dekan, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL) Budva

Prof. dr Slobodan Aćimović
Ekonomski fakultet u Beogradu

Milivoje Radovanović
generalni direktor kompanije
Mass Media International iz Beograda